بررسی عوامل کالبدی موثر بر مسیریابی فضای آموزشی کودکان ۷ تا ۱۲ سال در شهر رشت، شمال ایران

۲۳ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۵۰ کد : ۳۳۳۸۶ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۳۴۹
برگرفته از مقاله سیندخت رضایی لیپایی، رضاعسکری زاد، فریبا البرزی انتشار ۲۰۲۰ - نشریه علمی - پژوهشی International Journal of Pediatrics
بررسی عوامل کالبدی موثر بر مسیریابی فضای آموزشی کودکان ۷ تا ۱۲ سال در شهر رشت، شمال ایران

Rezaei Liapaee, S., Askarizad, R., Alborzi, F. (2020). Investigation of Physical Factors Affecting the Wayfinding of Educational Spaces Children aged 7-12 years old in Rasht, North of Iran. International Journal of Pediatrics, 8(1), 10689-10704. doi: https://dx.doi.org/10.22038/ijp.2019.14063


این مطالعه با هدف بررسی عوامل کالبدی موثر بر مسیریابی فضاهای آموزشی برای کودکان 7 تا 12 سال با استفاده از تکنیک نقشه شناختی کودکان صورت گرفته است. نتایج نشانگر آن بود که مولفه هایی همچون تغییر مقیاس، استفاده از رنگ های شاد، تمایزات معماری، استفاده از بافت هایی متناسب با شخصیت کودکان مانند قلب، ستاره یا شخصیت های کارتونی، محرک های مناسبی برای یافتن مسیر کودکان به سمت فضاهای آموزشی می باشند. 
نشریه International Journal of Pediatrics وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمره نشریات علمی پژوهشی با ضریب تاثیر 0.26 در نمایه ISC می باشد. همچنین این نشریه در شاخص استنادی منابع نوظهور ESCI نیز نمایه شده است.

لینک مقاله


 

کلید واژه ها: معماری مهندسی معماری گروه هنر و معماری موسسه جهاد دانشگاهی رشت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت مقاله پژوهشی علمی پژوهشی