هم‌نشینی الگوها در معماری خانه‌های تاریخی، مورد مطالعاتی: خانه صادقی(لاهیجان)

۱۴ تیر ۱۴۰۰ | ۰۸:۳۲ کد : ۳۲۹۳۴ پژوهشی
برگرفته از مقاله مینو خاکپور مدیر گروه هنر و معماری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان و فاطمه کاتب  انتشار ۱۳۹۸ – نشریه علمی-پژوهشی معماری و شهرسازی آرمان‌شهر
هم‌نشینی الگوها در معماری خانه‌های تاریخی، مورد مطالعاتی: خانه صادقی(لاهیجان)

هم‌نشینی الگوها در معماری خانه‌های تاریخی، مورد مطالعاتی: خانه صادقی(لاهیجان)

برگرفته از مقاله دکتر مینو خاکپور مدیر گروه هنر و معماری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان و دکتر فاطمه کاتب 
انتشار 1398 – نشریه علمی-پژوهشی معماری و شهرسازی آرمان‌شهر


   با ورود معماری قاجار به محدوده اقلیمی معتدل و مرطوب در شمال ایران بسیاری از عناصر بااهمیت در ساختار بنا که با اقلیم منطقه ارتباط تنگاتنگ داشتند، دگرگون‌شده و یا رو به اضمحلال گذاشتند. مطالعه و نقد منزل مسکونی صادقی در لاهیجان با رویکرد تفحص در تأثیرات معماری وارداتی قاجار بر معماری اقلیمی منطقه گیلان صورت گرفت که نتایجی در باب تأثیر و تأثر دو مقوله بر یکدیگر داشته است. مطالعات خانه صادقی شامل دوشاخه اصلی "معماری" و تزئینات" می‌باشد. بررسی‌ها حاکی از تأثیرپذیری تدریجی بناهای گیلان، از معماری دوره قاجار بوده است. به‌گونه‌ای که تمایل به معماری پرطمطراق و پر از حشو قاجاریه  مورد اقبال مردم گیلان قرارگرفته است. علاقه‌مندان به مطالعه‌ی متن کامل اینجا کلیک کنید.
 

text to speech icon

کلید واژه ها: معماری علمی پژوهشی مقاله خانه صادقی لاهیجان موسسه جهاد دانشگاهی رشت مهندسی معماری گروه هنر و معماری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت