انتشار مقاله‌ی مدرس محترم گروه معماری و هنر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان

تأثیر کووید ۱۹ بر تحرک اجتماعی فضاهای شهری
۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۶ کد : ۳۵۹۲۱ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۲۶۴
رضا عسکری زاد و Jinliao He و ستاره جعفری – انتشار ۲۰۲۱ ژورنال Cities
انتشار مقاله‌ی مدرس محترم گروه معماری و هنر موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان

بررسی پیشینه تحقیقاتی صورت گرفته در زمینه پاندمی ویروس کرونا نشانگر آن بود که کووید-19 ممکن است تاثیر منفی بر تحرک و تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی شهری داشته باشد. در حالیکه مطالعه حاضر اثبات کرده است که تفاوت معناداری بین استفاده مردم از فضاهای شهری قبل و بعد از شروع کووید-19 وجود ندارد. ضمن اینکه پس از اتمام قرنطینه، مردم تمایل زیادی به برقراری تعاملات اجتماعی در مکان های اجتماع پذیر از خود نشان دادند که این امر اصالت و بدیع بودن پژوهش حاضر را آشکار کرده است. با این حال، تمایل عابران پیاده برای استفاده از کاربری های تجاری در مقایسه با دوران قبل از شیوع کووید-19 کاهش یافته است که همسو با مطالعات قبلی می باشد.

لازم به ذکر است که ژورنال Cities از انتشارات الزویر در زمره بهترین نشریات مطالعات شهری در دنیا با ضریب تاثیر 5.83 در گروه Q1 شاخص استنادی علوم اجتماعی SSCI قرار دارد. همچنین شاخص h-index این ژورنال در اسکوپوس برابر با 90 می باشد.

 

Askarizad, R., Jinliao, H., Jafari, S. (2021). The influence of COVID-19 on the societal mobility of urban spaces. Cities, 103388. doi:https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103388