اخبار - آرشیو

دو انتصاب جدید در سازمان جهاد دانشگاهی گیلان

دو انتصاب جدید در سازمان جهاد دانشگاهی گیلان گالری

در حکمی از سوی دکتر حمیدرضا مسکنی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان «مهدی عاشورنیا» به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی این واحد و «لادن کاظمی» به عنوان سرپرست معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی گیلان منصوب شدند.

ادامه مطلب