دفتر جدید کانون بسیج اساتید سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان افتتاح شد۰

دفتر جدید کانون بسیج اساتید سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان افتتاح شد

دفتر جدید بسیج اساتید سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان در مجتمع آموزشی و...

اعزام دانشجویان رشته مدیریت و حسابداری به دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه۴

اعزام دانشجویان رشته مدیریت و حسابداری به دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

دانشجویان رشته مدیریت و حسابداری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت...