قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت، در سال تحصیلی ۹۹_۹۸ ، در رشته های جدول ذیل، دانشجو می پذیرد.

۰۷ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۵ کد : ۹۹۸۲ آموزشی
تعداد بازدید:۲۴۰۸
قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت، در سال تحصیلی ۹۹_۹۸ ، در رشته های جدول ذیل، دانشجو می پذیرد.

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد رشت، در سال تحصیلی ۹۹_۹۸ ، در رشته های جدول ذیل، دانشجو می پذیرد. 
مهندسی عمران سازه با کد رشته :۲۱۶۵۴
مهندسی عمران، آب سازه های هیدرولیکی با کد رشته :۲۱۸۰۰ 
مهندسی عمران محیط زیست با کد رشته :۲۱۸۵۷
مهندسی معماری با کد رشته :۲۵۸۴۷