مسوول کانون

تعداد بازدید:۱۲۸۷

محمد شادپور، از مهرماه 1397 تاکنون، مسئولیت کانون بسیج اساتید سازمان جهاد دانشگاهی استان گیلان را بر عهده دارند.