مطالب مرتبط با کلید واژه

عدم تشکیل کلاس


تابلوی اعلانات

تابلوی اعلانات

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری ورودی 98 : شروع کلاس طرح معماری ارشد( 1 )، استاد آقای دکتر محمد مهدی رئیس سمیعی، روز های پنج شنبه، ساعت 9 صبح میباشد.   قابل توجه دانشجویان محترم گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات : به ...

تابلوی اعلانات

   قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری ورودی 98 : شروع کلاس طرح معماری ارشد( 1 )، استاد آقای دکتر محمد مهدی رئیس سمیعی، روز های پنج شنبه، ساعت 9 صبح میباشد.     قابل توجه دانشجویان محترم گروه معماری و هنر ...