مطالب مرتبط با کلید واژه

اهداف و وظایف


اهداف و وظایف

در آیین‌نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اهداف و وظایف بسیج اساتید، راهکارها و نکات سودمندی مندرج گردیده که به مواردی از آن‌ها اشاره می‌شود: 1.   تحقق دستورات و رهنمودهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در دانشگاه هاا 2.   ...